Công ty cổ phần Xây Dựng và Thương Mại ACT Miền Bắc

Địa chỉ: 12A11 - CT1 - KĐT Văn Khê - Tố Hữu - Hà Nội

Điện thoại: 04 63252195 - DĐ: 0904 172 437

Email: [email protected]