Thi công cải tạo nâng cấp khách sạn Sheraton Hà Nội

Chúng tôi, ACT Miền Bắc đã hoàn thành công trình cải tạo và nâng cấp nhiều hạng mục của khách sạn Sheraton Hà Nội. Quá trình thi công diễn ra trong 2 tháng với tổng cộng 18 tầng, mỗi tầng 23 phòng khác nhau. Bao gồm cả phòng thường lẫn phòng VIP.

Dự án: Thi công cải tạo nâng cấp khách sạn Sheraton Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn Berjaya

Sau đây là một số hình ảnh thực tế sau khi thi công một số hạng mục đã hoàn tất. Một số hạng mục đang trong quá trình hoàn thành.