Nhân viên tư vấn tốt , nhiệt tình

Trong bất kỳ công việc gì cũng vậy, đặc biệt là nghề tư vấn nói chung, tư vấn thiết kế nói riêng thì việc trao dồi, bồi đắp cái Tâm (lương tâm) – Đạo Đức là điều vô cùng quan trọng, vì khách hàng đặt cả niềm tin vào những lời tư vấn của chúng ta. Kế đến là phải cập nhật kiến thức liên tục và sau cùng là rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho nghề thiết kế nội thất.